← Back

Personvernerklæring

Her beskrives hvordan She Community samler inn og behandler personopplysninger på nettstedet oppsiden.no, i henhold til personvernforordningen (2018) GDPR.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig: She Community
Personvernombud: Navn og epost

Behandling av personopplysninger på She Community uten innlogging

Ved bruk av nettstedet uten å logge inn, vil ingen personopplysninger behandles. Det samles inn nettsidestatistikk som hjelpemiddel for å gjøre nettsidene bedre, men statistikkinnsamlingen foregår anonymisert og behandles aggregert.

Behandling av personopplysninger på She Community med innlogging

Som innlogget bruker foretar She Community en rekke ulike behandlinger av personopplysninger. Der disse involverer en tredjepart (Dekode Interaktiv AS), er dette forholdet regulert av en databehandleravtale.

Oppretting av brukerkonto på nettstedet

System: She Community

Formål: Gi brukeren tilgang til de sosiale tjenestene på nettstedet, sikre at brukerens innstillinger, innlegg og direktemeldinger bevares.

Behandlinger som utføres:

Kategorier av personopplysninger:

Behandlingsgrunnlag: Artikkel 6(1) b – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Lagringsperiode: Brukerkontoer og tilhørende personopplysninger slettes eller anonymiseres etter tre års inaktivitet. Bruker kan selv velge å avslutte avtaleforholdet før denne tid.

Publisering av innhold på nettstedet (diskusjonsinnlegg, artikler, spørsmål etc.)

System: She Community

Formål: Tilby brukerne på oppsiden.no en mulighet til å delta i diskusjoner, enten i åpne eller lukkede grupper. Tilby brukerne en mulighet til å opprette og dele kunnskapsressurser.

Behandlinger som utføres: Bevaring av ytringer, enten som diskusjonsinnlegg, spørsmål eller kunnskapsressurser.

Kategorier av personopplysninger:

Behandlingsgrunnlag: Artikkel 6(1) b – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Lagringsperiode: Brukerkontoer og tilhørende personopplysninger slettes eller anonymiseres etter tre års inaktivitet. Bruker kan selv velge å avslutte avtalen og dermed slette sin profil og sine øvrige data.

Bruk av chat-funksjonaliteten på nettstedet

System: She Community

Formål: Tilby mulighet for å sende direktemeldinger mellom to eller flere brukere på She Community

Behandlinger som utføres:

Kategorier av personopplysninger:

Behandlingsgrunnlag: Artikkel 6(1) b – Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Lagringsperiode: Brukerkontoer og tilhørende personopplysninger slettes eller anonymiseres etter tre års inaktivitet. Bruker kan selv velge å slette sin profil og sine øvrige data.

Retten til å bli glemt

Som bruker på She Community, kan du selv velge å avslutte ditt medlemskap. Alle dine persondata vil i så tilfelle slettes eller anonymiseres. Du kan også henvende deg til She Community for å få hjelp til å slette brukerprofilen din. Dersom du ønsker innsyn i informasjonen vi har lagret om deg, kan du kontakte She Community. Kontaktinformasjon:

← Back